Szakterületek

Munkajog

Munkajog munkáltatóknak

Szolnoki ügyvédi irodánk kiemelt szakterülete a gazdasági társaságok részére nyújtott komplex munkajogi tanácsadás és képviselet, melynek keretében segítséget nyújtunk, hogy ügyfeleink a munkajogi problémaikra megfelelő és hatékony megoldást tudjanak találni.

Ügyvédi Irodánk a munkajogi ügyekben teljes körű peres és peren kívüli jogi képviseletet vállal.

Tevékenységünk különösen az alábbi területekre terjed ki:
• Munkaszerződések szerkesztése;
• Vezető állású munkavállalók munkaszerződésének szerkesztése;
• Csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos tanácsadás;
• Jogi tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetése során;
• Munkaviszonnyal összefüggő kártérítési kötelezettségek érvényesítése;
• Leltárfelelősségi megállapodások szerkesztése;
• Versenytilalmi megállapodás szerkesztése;
• Tanulmányi szerződés szerkesztése;
• Határozott idejű munkaviszonnyal, részmunkaidős munkaviszonnyal, munkakör megosztásával, több munkáltató által létesített munkaviszonnyal, távmunkavégzéssel kapcsolatos jogi tanácsadás és a kapcsolódó okiratok előkészítése;
• Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalók munkajogi dokumentációjának elkészítése;
• Munkaügyi és munkavédelmi hatósági ellenőrzések és eljárások során jogi képviselet ellátása;
• Cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi következmények kezelése;
• Munkavállalókra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tanácsadás.

Munkajog munkavállalóknak

Több éves tapasztalattal segítséget nyújtunk a munkavállalók részére annak érdekében, hogy jogaik maximálisan érvényre jussanak. Ennek során többek között az alábbi szolgáltatásokkal támogatjuk ügyfeleinket:
• Jogi tanácsadás munkavállalói és munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban a munkaviszony létesítésekor, a munkaviszony fennállása alatt, illetve a jogviszony megszűnésekor;
• Munkaszerződések véleményezése;
• Munkaviszony létesítéssel, módosítással, megszűntetéssel kapcsolatos tanácsadás és képviselet;
• Elmaradt munkabér és egyéb juttatások követelése, érvényesítése.

Kollektív munkajog

Felkészülten képviseljük a munkáltatót vagy a szakszervezeteket és munkavállalói érdekképviseleti szerveket a másik féllel folytatott tárgyalások, konzultáció, valamint kollektív munkaügyi viták során. Ennek során különösen az alábbi szolgáltatásokkal támogatjuk ügyfeleinket:
• Üzemi tanács választással, egyéb munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő tanácsadás;
• Kollektív szerződés szerkesztése, módosítása, tanácsadás;
• Sztrájkjoggal kapcsolatos tanácsadás;
• Szakszervezet alapítása, módosítása, ezzel kapcsolatos bírósági ügyintézés.

Társasági jog

Ügyvédi irodánk Szolnokon kiemelt szakterülete a társasági joggal, cégjoggal kapcsolatos eljárások, ügyek gyors, hatékony és szakszerű lebonyolítása. Kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk gazdasági társaságok alapításában, a szükséges változások átvezetésében, illetve a gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása tekintetében. Ennek során tanácsainkkal segítséget nyújtunk az optimális cégstruktúra kialakításában. A cégalapítástól kezdődően, a napi működésen át a társaság megszűnéséig támogatjuk az ügyfeleinket, melynek során tevékenységünk többek között az alábbi szolgáltatások nyújtására terjed ki:
• Gazdasági társaságok alapítása;
• Alapító okiratok módosítása, változásbejegyzés;
• Átalakulás, egyesülés, szétválás;
• Felvásárolandó vagy értékesítendő társaságok jogi átvilágítása;
• Végelszámolási eljárásban jogi képviselet;
• Egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek részére jogi tanácsadás és jogi képviselet.

Cégképviselet

Ügyvédi irodánk kiemelt szakterülete a cégek állandó képviselete. Ennek keretében a gazdasági élet számos területén segítséget nyújtunk a társaságok részére a tevékenységük körében előforduló szerződések előkészítésében, szerkesztésében, valamint közreműködünk a társaságok mindennapi működéséhez szükséges szerződési feltételek kidolgozásában, felülvizsgálatában. Tevékenységünk különösen a következő területekre terjed ki:

• Vállalkozási, alvállalkozási, megbízási szerződések szerkesztése és véleményezése;
• Általános szerződési feltételek készítése és véleményezése;
• Titoktartási megállapodások készítése és véleményezése;
• Gazdasági társaságok belső szabályzatainak kidolgozása;
• Gazdasági társaságok jogi képviselete üzleti tárgyalások során;
• Gazdasági társaságok jogi képviselete peres eljárásokban;
• Startupok jogi támogatása.

Ingatlanügyek

Több éves tapasztalattal teljes körű jogi tanácsadással és képviselettel segítséget nyújtunk az ügyfeleink részére az ingatlanjog területén, Szolnokon, Szolnok vonzáskörzetében vagy adott esetben az egész ország területén, melynek során különösen az alábbi szerződések szerkesztését és véleményezését vállaljuk:
• Adásvételi szerződés;
• Ajándékozási szerződés;
• Csereszerződés;
• Bérleti szerződés;
• Haszonélvezeti jog alapítására / törlésére vonatkozó megállapodás;
• Szolgalmi jog alapítására / törlésére vonatkozó megállapodás;
• Telekalakításra, telekmegosztásra vonatkozó megállapodás;
• Ingatlanra vonatkozó biztosítéki szerződés;
• Termőföld adásvételi szerződés;
• Termőföld haszonbérleti szerződés.

Követeléskezelés

Ügyvédi irodánk több éves tapasztalattal rendelkezik magánszemélyek és jogi személyek követelésének érvényesítésére, többek között az alábbiakban:
• Ügyvédi felszólító levél szerkesztése;
• Fizetési ütemezések, egyezségek elkészítése;
• Fizetési meghagyás kezdeményezése;
• Fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén perbeli jogi képviselet;
• Fizetési meghagyás vagy bírósági ítélet jogerőre emelkedése után végrehajtási eljárásban jogi képviselet.

Elsődleges célunk azonban a felek között fennálló vita lehetőleg peren kívüli a felek megegyezésével történő lezárása, valamint ügyfeleink megóvása olyan eljárásoktól, melyek akár évekig tarthatnak, bizonytalan kimenetelűek és költségesek.

Csőd- és felszámolási eljárások

Ügyvédi irodánk tevékenysége magában foglalja a csődeljárás, valamint a felszámolási eljárás során a gazdasági társaságok képviseletét. Segítséget nyújtunk a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás megindításában, amennyiben a gazdasági társaság olyan helyzetbe került, hogy nem képes hitelezői követelését teljesíteni.

Ezen felül tapasztalattal rendelkezünk felszámolási eljárás kezdeményezésében abban az esetben is, ha hitelezőként szükséges a nem fizető adóssal szemben fellépnie.

Képviseljük továbbá ügyfeleinket a vezető tisztségviselők mögöttes felelősségének megállapítása iránti perekben.

Gazdasági bűncselekmények

Szolnoki ügyvédi irodánk a gazdasági büntetőjog területén teljes körű jogi képviseletet lát el a büntetőeljárás bármely szakaszában a terheltek, sértettek és tanúk vonatkozásában is, melynek során a gazdasági jogi tevékenységgel összefüggő több éves tapasztalatunkat is fel tudjuk használni.

Fontos kiemelni, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakember közreműködését igénybe venni. Gazdasági bűncselekmények esetében a védekezési stratégia felállításához szükséges ismerni az egyes gazdasági eseményeket, területeket szabályzó ágazati jogszabályokat is.

Ügyvédi Irodánk különösen az alábbi bűncselekmények esetében lát el jogi képviseletet:

• A költségvetést károsító bűncselekmények;
• Pénzmosás;
• A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények;
• A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények;
• A korrupciós bűncselekmények;
• A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények.